OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     

  Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 • KDO JE SPRÁVCE

   Jsme společnost Stop Bolesti Zad s.ro., IČO 04855019, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254213, zastoupena Romanem Nesvadbou, jako jednatelem.

   Provozujeme webové stránky www.stopbolestizad.cz, www.spiralnistabilizace.cz, www.romannesvadba.cz, www.tatrafit.cz, www.hobis-nabytek.cz . Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 • KONTAKTNÍ ÚDAJE

   Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 777/775 192 nebo na e-mail: info@stopbolestizad.cz.

 • PROHLAŠUJEME

   Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
   - budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
   - plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
   - umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 • ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

   Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

   poskytování služeb, plnění smlouvy

   vaše osobní údaje v (fakturační, kontaktní) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

   vedení účetnictví

   Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

   marketing - zasílání newsletterů

   Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

   Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

   pokročilý marketing na základě souhlasu

   Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

   fotografická dokumentace - živé akce např. atd...doplňte své účely zpracování

   Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • COOKIES

   Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

   Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

   Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 • ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 • PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

   K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

   Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

   Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

   - Facebook pixel - statistiky návštěvnosti webu
   Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
   - Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu
   Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - Seznam - statistiky návštěvnosti webu
   Seznam.cz, a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00,IČ: 26168685, DIČ: CZ26168685
   - Heureka - statistiky návštěvnosti webu a hodnocení
   Heureka Shopping s.r.o., Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4,IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727
   - ManyChat - komunikace přes FB messenger
   ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States
   - SmartEmailing - nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
   SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
   - SAVANA - hosting webu
   savana.cz s.r.o, Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná IČ: 28750659, DIČ: CZ28750659
   - TELE3 - hosting webu
   TELE3 s.r.o.,Vinohradská 184, 130 52 Praha 3,IČO: 260 96 960, DIČ: CZ26096960
   - Jaspar - účetnictví
   Jaspar s.r.o., Březina 505, 679 05 Březina, IČO:29308984

   Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 • PŘEDÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

   Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 • VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@stopbolestizad.cz.

   Právo na informace

   Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

   Právo na přístup

   Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

   Právo na doplnění a změnu

   Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

   Právo na omezení zpracování

   Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

   Právo na přenositelnost

   Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

   Právo na výmaz (být zapomenut)

   Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

   V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

   Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

   Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

   Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

   E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

 • MLČENLIVOST

   Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

  TATRA FIT

  Sportovní centrum v Kopřivnici, které nabízí skupinové cvičení, individuální cvičení, soukromou posilovnu, masáže a další. Specializujeme se na zdravý pobyb a metodu Spirální stabilizace páteře - SM Systém. Pořádame kurzy pro fyzioterapeuty, maséry, trenéry i veřejnost.

  OTEVÍRACí DOBA

  Pondělí: dle objednávky
  Úterý: dle objednávky
  Středa: dle objednávky
  Čtvrtek: dle objednávky
  Pátek: dle objednávky
  Sobota: dle objednávky
  Neděle: dle objednávky

  Ochrana osobních údajů
  Obchodní podmínky
  Doprava a platba

  KONTAKT

  TATRA FIT
  Suterén Interhotelu TATRA
  Záhumenní 1161/3A,
  742 21 Kopřivnice

    info@tatrafit.cz
    +420 774 641 773

  ONLINE PLATBY

  Copyright 2015-2022 © TATRAFIT.cz All Rights Reserved. Created by STOP BOLESTI ZAD s.r.o.